انتخاب استایل

blue-color dark-blue-color vivid-red-color strong-red-color strong-green-color moderate-green bright-orange vivid-orange light-brown-color strong-brown-color soft-violet-color moderate-violet vivid-cyan-color strong-cyan vivid-pink-color dark-grey-color
تابلوسازی تحریری | TablosazTahriri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 235348 بار نمايش يافته است . تیر 94

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.826 % (1944)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.538 % (3620)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 95.00 % (223584)
 Opera: OperaOperaOpera 0.034 % (82)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.016 % (39)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.292 % (3042)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.290 % (3037)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 4.544 % (10695)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.980 % (2307)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.909 % (2140)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 93.56 % (220202)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 9
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0

Copyright © 2015 tablosaztahriri.com Theme All Rights Reserved.
Design By GreenSkin.ir Powered By PHPNuke 8.3.7