انتخاب استایل

blue-color dark-blue-color vivid-red-color strong-red-color strong-green-color moderate-green bright-orange vivid-orange light-brown-color strong-brown-color soft-violet-color moderate-violet vivid-cyan-color strong-cyan vivid-pink-color dark-grey-color
تابلوسازی تحریری | TablosazTahriri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 215964 بار نمايش يافته است . تیر 94

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.831 % (1796)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.590 % (3435)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 94.87 % (204903)
 Opera: OperaOperaOpera 0.037 % (80)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.017 % (37)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.267 % (2738)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.377 % (2975)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 4.666 % (10077)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.985 % (2129)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.952 % (2056)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (3)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 93.39 % (201698)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 9
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 1
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0

Copyright © 2015 tablosaztahriri.com Theme All Rights Reserved.
Design By GreenSkin.ir Powered By PHPNuke 8.3.7