انتخاب استایل

blue-color dark-blue-color vivid-red-color strong-red-color strong-green-color moderate-green bright-orange vivid-orange light-brown-color strong-brown-color soft-violet-color moderate-violet vivid-cyan-color strong-cyan vivid-pink-color dark-grey-color
تابلوسازی تحریری | TablosazTahriri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 330260 بار نمايش يافته است . تیر 94

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.722 % (2387)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.408 % (4652)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 89.44 % (295397)
 Opera: OperaOperaOpera 0.031 % (103)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (4)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.014 % (47)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.678 % (12149)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 4.699 % (15521)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 3.888 % (12843)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.076 % (3554)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.784 % (2590)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 94.24 % (311267)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 54
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 9
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0

Copyright © 2015 tablosaztahriri.com Theme All Rights Reserved.
Design By GreenSkin.ir Powered By PHPNuke 8.3.7