انتخاب استایل

blue-color dark-blue-color vivid-red-color strong-red-color strong-green-color moderate-green bright-orange vivid-orange light-brown-color strong-brown-color soft-violet-color moderate-violet vivid-cyan-color strong-cyan vivid-pink-color dark-grey-color
تابلوسازی تحریری | TablosazTahriri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 266614 بار نمايش يافته است . تیر 94

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 0.828 % (2210)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.533 % (4088)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 94.68 % (252453)
 Opera: OperaOperaOpera 0.032 % (86)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.016 % (43)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.241 % (3311)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 1.658 % (4421)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 4.356 % (11616)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.040 % (2775)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.860 % (2295)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (2)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 93.73 % (249922)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 54
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 9
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0

Copyright © 2015 tablosaztahriri.com Theme All Rights Reserved.
Design By GreenSkin.ir Powered By PHPNuke 8.3.7