انتخاب استایل

blue-color dark-blue-color vivid-red-color strong-red-color strong-green-color moderate-green bright-orange vivid-orange light-brown-color strong-brown-color soft-violet-color moderate-violet vivid-cyan-color strong-cyan vivid-pink-color dark-grey-color
تابلوسازی تحریری | TablosazTahriri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 330244 بار نمايش يافته است . تیر 94
امروز : 1397/3/30

پرترافيك ترين ماه: فروردين ماه 1397 (22974 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 1 مرداد ماه 1394 (3549 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 20:00 - 20:59 در مورخه : 8 فروردين ماه 1397 (894 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1394 (66091)
1395 (83603)
1396 (130395)
1397 (50155)


آمار ماهيانه سال : 1397

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (22974)
ارديبهشت ماه (15131)
خرداد ماه (12050)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : خرداد ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 2.614% (315)
2 1.892% (228)
3 3.136% (378)
4 1.717% (207)
5 4.630% (558)
6 4.506% (543)
7 4.821% (581)
8 3.751% (452)
9 10.10% (1218)
10 3.800% (458)
11 3.004% (362)
12 2.381% (287)
13 3.643% (439)
14 3.070% (370)
15 2.796% (337)
16 5.394% (650)
17 3.103% (374)
18 3.095% (373)
19 3.560% (429)
20 3.659% (441)
21 2.539% (306)
22 2.423% (292)
23 2.290% (276)
24 2.323% (280)
25 2.074% (250)
26 2.207% (266)
27 3.576% (431)
28 3.286% (396)
29 2.680% (323)
30 1.908% (230)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 30 خرداد ماه 1397

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 7.826% (18)
01:00 - 01:59 3.478% (8)
02:00 - 02:59 10% (23)
03:00 - 03:59 6.521% (15)
04:00 - 04:59 6.086% (14)
05:00 - 05:59 9.565% (22)
06:00 - 06:59 9.130% (21)
07:00 - 07:59 9.130% (21)
08:00 - 08:59 10% (23)
09:00 - 09:59 22.60% (52)
10:00 - 10:59 5.652% (13)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]


Copyright © 2015 tablosaztahriri.com Theme All Rights Reserved.
Design By GreenSkin.ir Powered By PHPNuke 8.3.7